เข้าดำเนิน การหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
บ้านคลองทราย หมู่ 5 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว