ผู้บังคับบัญชา
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 หน่วยงานในอำเภอคลองหาด
วิสัยทัศน์ “เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ตำรวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถรู้ลึกรู้รอบรู้จริงในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมี คุณธรรมซื่อสัตย์ซื่อตรงอดทนเสียสละต้องขยันและมีการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดต้องตระหนัก เสมอว่าเป้าหมายการทำงานของตำรวจ               คือความผาสุกของประชาชน
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
        พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว                      ผบ.ตร.
      หน้าถัดไป
   หน้าถัดไป