สถานีตำรวจภูธรคลองหาด จังหวัดสระแก้วผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก สิทธิโชค ลือโลก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหาด


รู้ทันโควิด -19
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทร 037-247261 , 037 - 247262 ,037 - 247263 แฟกซ์ 037 - 247264
webmaster ร.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ คำสุขดี